Ik ben Koen. Bestuursadviseur, begeleider, teamcoach, trainer en (interim)bestuurder.

Geworteld in eigen ervaring als bestuurder, directeur en adviseur help ik je graag om jouw passie te paren aan performance

en om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkelopgave.

 

Met plezier en vanuit ervaring begeleid ik je om zelf vorm en inhoud te geven aan het ontwikkeltraject van jezelf of jouw team.

Voor langere duur of voor een paar momenten, maar met levenslange garantie.

 

Het is mijn passie en mijn vak om vanuit een onafhankelijk en tegelijk betrokken perspectief mensen en organisaties

terug te brengen naar hun essentie, hun doel en reden van bestaan.

En om die essentie vervolgens de juiste vorm mee te geven.

Vanuit wat jou beweegt. In dienst van wat jij wilt bereiken.

 

Ik ben getrouwd met Carmen en vader van drie kinderen: Joy, Noud en Floor.

Zij zijn de grootste wonderen die me ten deel zijn gevallen. En ook mijn beste leermeesters - direct, eerlijk en vrijwel altijd raak.

Zij geven mijn leven en werk energie en betekenis.

En die ervaring gun ik iedereen!

Mijn stijl

In mijn begeleiding staan een aantal waarden centraal: authenticiteit, warmte, eenvoud en dialoog.

 

  • Authenticiteit betekent voor mij ‘groeien naar wie je bent’. Dat geldt zeker voor mezelf. Pas als ik dicht bij mezelf blijf en mezelf helemaal accepteer, zowel de goede als de minder goede kanten, mijn patronen en reflexen, pas dan kan ik anderen helpen groeien.

 

  • Warmte staat voor energie. Kijken, luisteren, spreken en delen op een liefdevolle manier. Want werkelijke, oprechte aandacht is voorwaarde voor goed begrijpen en in actie komen. Je richt je warmte op wat je wilt laten groeien.

 

  • Eenvoud helpt om zaken helder te maken en bij elke vraag de essentie te zien. Dat betekent elkaar direct aanspreken, open delen wat er leeft en kwetsbaar durven zijn. Meer papier, meer woorden en meer ‘keeping up appearances’ maken het er doorgaans niet duidelijker op.

 

  • Dialoog is nodig bij elke vorm van ‘samen zoeken’. Dialoog helpt om samen verschillende perspectieven te zien. Het geeft ruimte om je diepste gedachten én onzekerheden te delen. Er zijn geen standaardantwoorden. Het gaat om maatwerk en maatvoering in een bedding van vertrouwen.

 

 

Ervaring

Na mijn opleiding bestuurskunde, met specialisatie economie, heb ik op diverse posities binnen het publieke domein ervaring mogen opdoen als adviseur en (eindverantwoordelijk) leidinggevende. Eerst als Inspecteur der Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën, later als directeur Financiële en Economische Zaken bij het ministerie van VROM, als curator van datzelfde ministerie, als interimmanager binnen het Rijk, als directeur Duurzaamheid bij het ministerie van I&M, als (plv) Gemeentesecretaris in Den Haag en in diverse nevenfuncties.

 

Deze ervaringen hebben me inzicht gegeven in wat er speelt in bovenstroom en onderstroom, in mijn eigen reflexen en patronen,

welke emotie van mij is en welke van de ander, wanneer ik effectief ben en wanneer ikzelf juist de oplossing belemmer.

Maar ook hoe het is om met mijn onzekerheden om te gaan, rust en koers te brengen onder spannende omstandigheden,

samenwerking te bevorderen waar dat niet vanzelf gaat en te leren van mijn fouten. Wanneer van mij leiderschap wordt gevraagd en wanneer lidmaatschap. Kortom, wanneer ik op mijn plek ben, 'thuis', en van daaruit voluit aanwezig om te dienen.

 

Wil je meer weten? Kijk dan op LinkedIn of volg mij op Twitter....

Voorwaarden & Privacy

Bestuursadvies, Training, Coaching, Toezicht & Interim

Voor adviesopdrachten, training, coaching, toezicht- en interimdiensten hanteren wij eenvoudige, duidelijke algemene voorwaarden.

 

Privacystatement en cookiebeleid

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en de vertrouwelijkheid van gegevens en informatie die u ons hebt toevertrouwd. Wij gaan beschermen uw gegevens en dragen zorg voor een optimale beveiliging. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

 

Geheimhouding

Wij nemen jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de opdrachtgever die ons in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen, tenzij op ons een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, wij ons voor de (tucht)rechter moeten verdedigen, de opdrachtgever ons van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen verkregen is. Wij nemen alle in het kader van de opdracht noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

 

De opdrachtgever mag, zonder toestemming van ons, aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze, de inhoud van adviezen, begeleiding of behandelingen, of van onze opinies, noch onze rapportage of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

© 2020 - www.koendesnoo.nl