Mangrove Expeditie Mangrove Expeditie

 

 

Ben jij een ervaren leider op zoek naar verdieping,

voorbij kennis over inhoud, processen en managementstijlen?

 

Wil jij, met oog voor de dynamiek in de onderstroom, jezelf inzetten als instrument, vertrouwend op inzicht in wie je zelf bent

en hoe je onder alle omstandigheden geworteld en gevoed kunt blijven?

 

Dan is de Mangrove Expeditie echt iets voor jou:

een leeravontuur dat je uitdaagt om jouw leiderschap te verfrissen,

verdiepen en verrijken.

GEWORTELD EN GEVOED, MILD EN MET IMPACT
WAT LEVERT HET JE OP?
  •    Geworteld leiderschap met mildheid en impact
  •    Zicht op eigen patronen en reflexen
  •    Inzicht in ogenschijnlijk irrationele processen
  •    Praktische handvatten bij eigen casuïstiek
  •    Een netwerk van peers
DOWNLOAD HIER DE LEAFLET
PUBLIEK LEIDERSCHAP

Als leidinggevende in de publieke sector heb je ervaring met het werken in een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld. Jij staat als leider dagelijks voor de uitdaging om met jouw mensen maatschappelijke bijdragen te leveren. Geen geringe opgave!

 

In dat krachtenveld verlang je wel eens naar verdieping en vrije ruimte om stil te staan bij de dilemma’s uit je werkpraktijk en hoe jij je daartoe verhoudt. Je weet dat al je kennis en kunde niet meer altijd volstaan om wijs te handelen en effectief om te gaan met de complexiteit die op je afkomt. Je zoekt een nieuwe manier van kijken en werken, die recht doet aan alle ogenschijnlijk irrationele processen en die je eigen onbewuste patronen bloot legt en hanteerbaar maakt.

 

Resoneert dit bij je? Dan nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan de Mangrove Expeditie: een leeravontuur dat je uitdaagt om jouw leiderschap te verfrissen, verdiepen en verrijken.

Als leider wil je oog hebben voor de onderstroom, zonder overspoeld te raken. Je wilt stevig staan, met ruggengraat, maar niet gepantserd. Met meer en meer beweging om je heen komt het erop aan je eigen bronnen goed te kennen en een secure base voor jezelf en je omgeving te zijn.

 

De Mangrove Expeditie raakt aan je wortels en biedt beschutting voor groei. Het programma is thema gestuurd en tegelijk open. Het neemt jouw vragen en casuïstiek als vertrekpunt en jouw persoonlijke ontwikkeling als perspectief. Vanuit de natuurwetten voor het leven gaan we op zoek naar de natuurwetten voor samenwerking en leiderschap. Jouw leiderschap.

 

Het programma richt zich op wederzijds ontmoeten: als deelnemer ben je je eigen trainingsinstrument en tegelijkertijd elkaars slijpsteen. De groep vormt de bedding, waarin je kunt oefenen om je eigen kracht en impact te verdiepen en groei te realiseren.

 

 

Dit programma is bedoeld voor ervaren leiders in de publieke sector,

die verlangen naar een vrijplaats om stil te staan

bij vragen en dilemma’s uit de praktijk.

 

Je bent geïnteresseerd in wat er van binnen gebeurt

bij mensen die elkaar ontmoeten

en wilt effectiever leren werken met de onderstroom in jouw organisatie.

 

Je zoekt voeding en inspiratie bij gelijkgestemden

en wilt als leider een duurzame bijdrage leveren.

Bovendien ben je sterk genoeg

om elkaar je eigen creatieve twijfel toe te vertrouwen.

VOOR WIE?

 

 

Tijdens de Mangrove Expeditie leer je werken met de systemische principes die ten grondslag liggen aan patronen bij mensen en organisaties. Je onderzoekt de kracht en schaduw van de bronnen waar jij uit put wanneer je staat voor taaie vraagstukken. Iedere module is zowel een expeditie als een inspeditie: een reis naar buiten en een reis naar binnen. Zo leer je jezelf inzetten als instrument en ervaar je hoe je van onderling gedoe weer komt tot soepele samenwerking.

 

Tijdens één van de modules rond de zomer gaan we op expeditie door Nederlands mangrovegebied om van heel nabij het samenspel van boven- en onderstroom waar te nemen en te ervaren hoe we elk daarin op onze eigen manier ons pad kiezen. Tussen de modules door ontvang je inspiratie en verdiepingsstof via een digitale leeromgeving. Ook kan je je groepsgenoten daarin deelgenoot maken van jouw persoonlijke vragen, ervaringen en reflecties.

 

De zes modules kennen globaal de volgende thematiek:

 

 

PROGRAMMA
1. DE PERSOONLIJKE LEIDER 3. DE ONTMASKERDE LEIDER 5. DE GEWETENSVOLLE LEIDER

Tijdens de eerste module maken we kennis met elkaar aan de hand van onze levensverhalen. We vertellen in eigen woorden, beelden en klanken wie we zijn, over onze wortels en ons (morele) kompas. We delen wat ons heel vertrouwd is, wat we goed kunnen, wat we willen leren en wat voor ons een dagelijkse opgave is in het leven. Levensverhalen geven decor aan de ingebrachte thema’s, bieden veilige bedding en zorgen voor een persoonlijke relatie tussen de deelnemers.

 

2. DE 'SECURE BASE LEADER'

Deze module werken we met het gedachtegoed van Secure Base Leadership. Een secure base is een persoon, plaats, doel of object welke bescherming, veiligheid en zorg biedt. En tegelijk is het een bron van inspiratie en energie om te durven, te exploreren, risico’s te nemen en naar uitdagingen uit te kijken. In deze module onderzoek je hoe je een secure base kunt zijn voor jezelf én voor je omgeving. Je krijgt concrete handvatten aangereikt om te kunnen werken met thema's van verbinding, veiligheid, aanmoediging, risico en conflict.

We kennen elk de dynamiek tussen de politieke en ambtelijke rationaliteit goed. De wereld van complexiteit en turbulentie, van kennis, feiten en afwegings-elementen. De wereld ook waarin weinig ruimte is voor onze onzekerheid en bedachtzaam-heid. Tijdens de derde module verkennen we onze relatie tot deze wereld vanuit stilte en de creatieve ruimte van het niet-weten. We zoeken - voorbij het harnas van succes, geld, status, positie en macht - de eenvoud en naaktheid van aandacht, zorg en zijn. Waar intuïtie, weten en geweten in één veld samenkomen.

 

4. DE RESPONSIEVE LEIDER

Publieke leiders dienen in een context waarin gekozenen keuzes maken over hoe ons samenleven er uit hoort te zien. Dit gezag en deze legitimiteit staan steeds vaker ter discussie. Als ambtelijk leidinggevende maak je keuzes in de wijze waarop je samenwerkt met allerlei partijen binnen jouw beleidsterrein: directief, collectief, connectief of nog weer anders. Daarin speelt wie jij bent en hoe dat zichtbaar wordt in de ontmoeting een grote rol. In deze vierde module oefenen we met de ontmoeting als werkplaats. Wie breng jij in op het moment dat je het veld betreedt en hoe is dat van invloed op jouw geloofwaardig-heid, op de legitimiteit van beleid en op wat er geleerd wil worden?

 

 

Leidinggeven in de publieke sector is niet alleen eervol, nobel en dienstbaar aan de goede zaak. In elke keuze binnen een loyaliteitscomplex ben je ergens trouw aan, maar pleeg je tegelijk ‘verraad’. Elke stap die je zet gaat over zowel ruimte creëren als iets afbreken, over zowel iets doen leven als iets doen ‘sterven’, over zowel schuld als onschuld. Als leider ben je niet alleen in staat de waardevolle en mooie kant van elke keuze te benoemen. Je neemt ook ten volle verantwoordelijkheid voor de contramal en bent bereid de ‘schuld’ die daarbij hoort te dragen. In de vijfde module verkennen we hoe dit je geen zwakke leider maakt, maar juist sterkt als gewetensvol leider.

 

6. DE REISLEIDER

Tijdens de hele Mangrove Expeditie ervaar je hoe het is om op verschillende lagen - in jezelf, je team en je werkveld - op zoek te gaan naar je wortels en de bronnen die je voeden. Je leert te vertrouwen op je volle potentie en te steunen op je teamgenoten op de momenten dat de onderstroom zich het meest heftig laat voelen. Zo ben je in staat om je te blijven verwonderen over wat je aantreft en tegelijk je team te begeleiden op hun weg. Tijdens deze laatste module verdiepen we onze leerreis, maken we de balans op en borgen we de oogst.

PRAKTISCHE ZAKEN

Het programma bestaat uit zes modules van elk twee dagen

van 09.00 uur tot 16.00 uur.

De data voor de eerstvolgende editie zijn:

8 - 9 september 2022

6 - 7 oktober 2022

31 oktober - 1 november 2022

24 - 25 november 2022

Ntb: 2-daagse in Q1 2023

Ntb: 2-daagse in Q2 2023

 

De modules vinden plaats in een inspirerende omgeving,

waar de natuur ruimte biedt voor reflectie en bezinning.

Geef bij inschrijving aan of je graag suggesties voor overnachting in de buurt ontvangt.

 

De thema’s van de zes modules dagen uit tot reflectie

op de eigen werkcontext, overtuigingen en gedragingen.

In een online leeromgeving wordt vooraf en tussentijds

inspiratiemateriaal aangereikt.

 

Elke module kent een gezonde afwisseling tussen werken vanuit de rationele, emotionele, fysieke en spirituele dimensie.

Zo ontstaat groei vanuit jouw volle potentieel.

Informele kleding helpt daarbij.

 

De deelnemersbijdrage is € 7.495,- (excl. BTW) voor zes modules, inclusief gezonde lunches en toegang tot de online leeromgeving. Inbegrepen is een tocht door Nederlands mangrovegebied,

tijdens een module rond de zomer.

Facturatie geschiedt bij aanvang van het leertraject.

 

Inschrijving is mogelijk door het achterlaten van je naam en contactgegevens op onderstaand formulier.

We nemen dan snel contact met je op!

Na aanmelding volgt een intakegesprek om je ontwikkelverlangen te delen en te borgen dat het programma aansluit bij wat jij nodig hebt.

TRAINERS

 

 

Koen begeleidt bestuurders, directies, teams en organisaties in hun persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling. Met scherpte en humor helpt hij jou om passie te paren aan performance. Voor langere duur of voor een paar momenten, maar met levenslange garantie. Vanuit een onafhankelijk en tegelijk betrokken perspectief helpt hij mensen en organisaties terug te keren naar hun essentie, hun doel en reden van bestaan. En om die essentie vervolgens de juiste vorm mee te geven. Vanuit wat jou beweegt. In dienst van wat jij wilt bereiken.

 

Koen is een ervaren bestuurder, coach en toezichthouder. Hij kent de wereld van tegenspraak en samenspel van binnenuit en helpt je te komen tot duurzame doorbraken, zowel op inhoud als in onderlinge relaties.

 

In Leiden studeerde Koen bestuurskunde en specialiseerde hij zich in openbare financiën en economie. Later voegde hij daar systemisch coachen en westerse medische basiskennis, traditionele Chinese geneeskunde en Japanse Shiatsu aan toe.

KOEN DE SNOO

 

 

In 2016 heeft Bettina de coach- en adviespraktijk De Mangrove bron voor leiderschap opgericht. Het is haar drijfveer om bij te dragen aan de kwaliteit en vitaliteit van leiderschap in maatschappelijke organisaties. Bettina creëert leerruimtes voor leiders en teams die samen betere resultaten willen boeken en bereid zijn naar zichzelf te kijken. Haar interesse ligt bij de systemische en psychodynamische processen in sociale systemen; de onderstroom die van invloed is op de onderlinge relaties, de vitaliteit en de werkresultaten. Bettina begeleidt leiders en teams om voorbij belemmerende dynamieken in deze onderstroom te groeien. In haar wijze van begeleiden werkt zij vanuit respectvolle scherpte en veiligheid, met veel oog voor menselijke kracht en kwetsbaarheid.

 

Sinds haar afstuderen in Mediterrane Studies (1992) en Bestuurs- en Organisatiewetenschap (1993) heeft Bettina meerdere leidinggevende-, coach-, trainers- en adviesfuncties vervuld.

 

BETTINA WILLEMSEN
INSCHRIJVEN

Schrijf je in voor de Mangrove Expeditie door je naam en contactgegevens hier in te vullen.

We nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op.

 

Direct bellen mag ook: +31 (0)6 52595501.

Je bericht wordt verzonden...

De server geeft een foutmelding.

Probeer het opnieuw...

... Dankjewel voor je inschrijving.

Je hoort snel van ons!

© 2022 - www.koendesnoo.nl