Bestuursadvies

Verkennen

 

 • wat gebeurt er om ons heen en wat betekent dat voor onze relaties?
 • welke beweging zit in hun behoeften en dus in onze business?
 • achter elke beweging zit een leervraag: wat wil hier geleerd worden?
 • waar schuurt dit met onze strategie en willen we herijken?

 

 

Doorleven

 

 • sturen op (nieuwe) waarden: wat betekenen wij in deze wereld en voor wie?
 • wat zijn daarbij onze belangrijkste bronnen en hoe spreken wij die aan?
 • hoe maken wij vanuit die bronnen contact met elkaar binnen het team?
 • hoe congruent zijn onze intenties, interventies en interacties?

 

 

Creëren

 

 • hoe formuleren we een aansprekende en praktische strategie?
 • hoe verdiepen we ons inzicht en reduceren we onzekerheid?
 • hoe versterken we onze persoonlijke kracht en verbreden we ons gedragsrepertoire?
 • hoe creëren we excitement en inspireren en betrekken we onze mensen?

 

 

Meer over leiderschapsontwikkeling Team Coaching

Ontdekken

 

 • waar mensen samenwerken in teams ontmoeten verschillende kwaliteiten elkaar en ontstaat energie en dynamiek
 • soepel samenspel vraagt om nieuwsgierigheid naar jezelf en de ander
 • om kunnen leiden én kunnen volgen, want in een gezond team is iedereen elkaars leerling én meester
 • je brengt daarin elk je eigenheid mee: je ervaringen en overtuigingen, je verlangens en angsten, je rafelrandjes en je unieke talent…

 

 

Onderzoeken

 

 • waarom loopt de samenwerking de ene keer op rolletjes en gaat het dan weer moeizaam?
 • waarop baseer jij je vertrouwen in anderen, wat heb je daarvoor nodig en hoe kan jouw eigen betrouwbaarheid nog groeien?
 • welk verhaal vertelt de onderlinge ontmoeting jou, over wie je bent, over jouw reflexen, jouw plek en jouw bijdrage?
 • welke teamkwaliteiten staan nog in de schaduw en vragen om gezien en ingezet te worden?

 

 

Bouwen

 

 • ik begeleid teams en organisaties die effectiever willen samenwerken
 • uitgangspunt is dat het team samen wil leren, samen wil zoeken naar wat er geleerd wil worden
 • altijd gericht op oplossingen waarbij alle teamleden tot hun recht komen en worden uitgenodigd om hun unieke bijdrage te leveren
 • met scherp oog voor de onderstroom geef ik trainingen vorm om de zaak weer vlot te trekken, liefdevol en duidelijk
Executive Coaching
Meer over executive coaching

Verlangen

 

 • je hebt een doel of ambitie, een moeilijke opgave of ingewikkelde keuze, professioneel of persoonlijk
 • je realiseert je dat de sleutel zit in het beter kennen en inzetten van jezelf
 • je wilt meer inzicht in wat je drijft en wat je in huis hebt, zodat je nog effectiever kunt zijn in wat jij hebt te doen
 • je realiseert je dat de bijvangst van je zoektocht - je rafelrandjes, je angsten en je eenzaamheid - ook echt bij jou horen en je wilt daar ten volle verantwoordelijkheid voor nemen

 

 

Reizen

 

 • de stilte doet het zware werk: samen luisteren we naar je vraag, gesteld of ongesteld
 • in persoonlijke gesprekken reizen we naar het moment waar deze vraag ‘is geboren’
 • we halen op wat daar is en verdiepen daarmee jouw potentieel, zodat jouw kernwaarden en talenten in het licht komen te staan
 • en je tegelijk handvatten krijgt om te dealen met wat jij ingewikkeld vindt

 

 

Groeien

 

 • je bent je gewaar van wie je bent en hoe je zo geworden bent, je bent 'maatje met jezelf'
 • je kent je valkuilen, je rafelrandjes en je schaduw en weet hoe je daar mee om kunt gaan
 • je weet wat jij in jouw specifieke omgeving vanuit jouw plek te bieden hebt
 • je bent meer zelfbewust en zelfverzekerd, je hebt meer impact en bent op een prettige manier effectief
Toezicht

Doorleven

 

 • vanuit eigen ervaring als directeur, cfo, bestuurder, curator, aandeelhouder en toezichthouder
 • thuis in zowel het publieke, semi-publieke als private domein
 • bekend met aankoop, verkoop, fusie, ontvlechting, liquidatie, overname en overdracht
 • verbind ik me graag als toezichthouder aan organisaties en bedrijven met maatschappelijke uitdagingen

 

 

Reflecteren

 

 • ik begeleid raden van commissarissen en toezichthouders bij zelfevaluatie, zelfreflectie en beoordeling
 • in dialoog over balans en wisselwerking tussen steunen (leiderschap) en zichzelf laten voeden (lidmaatschap)
 • als fly-on-the-wall of in een (inter)actief groepsproces
 • met scherp oog voor de ongestelde vragen en de kernvraag: wat wil hier geleerd worden?

 

 

Verdiepen

 

 • voor de raad, board, bestuurder of toezichthouder die verdieping zoekt
 • voor wie haar of zijn eigen relatie met angst, macht, eenzaamheid, kwetsbaarheid en niet-weten wil leren kennen en hanteren
 • oefenen we met plek, ordening en persoonlijke taak in het bestuurlijk krachtenveld
 • en ontwikkelen we zo duurzaam en embodied leadership
Interim

Ervaring

 

 • vanuit mijn trainings- en bestuursadviespraktijk houd ik graag ook zelf voeling met leiderschap en lidmaatschap binnen organisaties en verbind ik me graag periodiek aan een interimopgave
 • met meenemen van brede ervaring als directeur, cfo, bestuurder, curator, aandeelhouder en toezichthouder
 • thuis in zowel het publieke, semi-publieke als private domein
 • en vertrouwd met visie- en beleidsontwikkeling, uitvoering, handhaving, diplomatie, politiek, financiën, bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, medezeggenschap en transitiemanagement

 

 

Stijl

 

 • ik ben analytisch en prettig duidelijk: kan de situatie snel overzien, de vinger op de zere plek leggen en de opdracht focus geven
 • zowel zaak- als mensgericht: de klus slaagt alleen als iedereen werkt vanuit een gekende persoonlijke passie en welbegrepen gezamenlijk belang
 • verslaafd aan eenvoud: zaken helder maken, bij elke vraag de essentie zien, elkaar direct aanspreken en open delen wat er leeft
 • ondernemend en pragmatisch: binnen gestelde tijd en budget gaan we, vanuit manisch optimisme en onblusbare creativiteit, door tot het werkt

 

 

Bijvangst

 

 • reflectie op de opdracht in relatie tot de ontwikkeling van de gehele organisatie
 • ‘samen zoeken’ in dialoog: ruimte creëren voor verschillende perspectieven op de betekenis en toekomst van de organisatie en voorbij standaardantwoorden maatwerk en maatvoering vinden voor de breinbrekers van de opdrachtgever
 • een sparringpartner en maatje voor persoonlijke ontwikkeling: om je diepste gedachten én onzekerheden te delen in een bedding van vertrouwen
 • een breed netwerk: met plezier verbind ik mensen die voor elkaar van betekenis kunnen zijn

© 2022 - www.koendesnoo.nl